VYGRAVÍRUJEME VAŠE OSOBNÍ VĚNOVÁNÍ NA KTERÝKOLIV Z NAŠICH VÝROBKŮ

Reklamace zboží

VZOR REKLAMAČNÍHO LISTU

 

Kupující:

Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Váš telefon a e-mail:

Prodávající:

Nisona s.r.o.
Richarda Knose 6a, 62800 Brno

IČ: 11688882
E-mail: nisonacz@gmail.cz

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: 

oprava
výměna
sleva
odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji. Následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Datum uplatnění reklamace:

 

............................................
(vlastnosruční podpis)